Download tài liệu hướng dẫn   Trang chủ
Hướng dẫn sử dụng

Sau khi Login, bạn sẽ vào trang đầu tiên của website, tức trang chủ.
Trên trang này bạn nhìn thấy 3 cái nút như sau:

Thiết kế trang: Khi nhấp vào nút này, bạn có thể bắt đầu việc thiết kế nội dung của trang web. Đây là công cụ thiết kế trực tuyến (online) đòi hỏi đường truyền Internet của bạn phải tương đối tốt và bạn cần có một thời gian để làm quen với các công cụ.
HTML: Khi nhấp vào nút này, bạn có thể đưa mã HTML, tức nội dung trang web được soạn bởi các chương trình như Word, Frontpage, lên website. Cách thiết kế này giúp tiết kiệm thời gian kết nối với Internet, vì nội dung được soạn trước từ máy tính của bạn (offline).

Tùy theo sở thích hoặc khả năng, bạn có thể chọn cách thiết kế nội dung các trang web theo kiểu online hay offline.
Quản lý website: Khi nhấp vào nút này, bạn có thể:
- Thay đổi kiểu trang trí.
- Đặt tên cho tiêu đề của website.
- Thêm, xóa, đổi tên menu, . . .